Disclaimer

De informatie die u op onze website en in onze elektronische nieuwsbrieven vindt, heeft Sinterklaaslootjes.net met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Sinterklaaslootjes.net aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan Sinterklaaslootjes.net geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Sinterklaaslootjes.net houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website.

De website en nieuwsbrieven van Sinterklaaslootjes.net bevatten soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Sinterklaaslootjes.net worden onderhouden. Hoewel Sinterklaaslootjes.net uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sinterklaaslootjes.net.

Sinterklaaslootjes.net garandeert niet dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

U kunt er van op aan dat Sinterklaaslootjes.net alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Sinterklaaslootjes.net aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.

Sinterklaas
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Hyves

Gedichten wedstrijd

Stuur je gedicht in en maak kans op!

Stuur je gedicht op Lees gedichten