Algemene Voorwaarden van Sinterklaaslootjes.net

Copyright
Een bezoeker/ster van Sinterklaaslootjes.net mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Sinterklaaslootjes.net opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Sinterklaaslootjes.net (ook niet via een eigen netwerk).

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en de verbetering van deze dienstverlening legt SinterklaasLootjes.net persoonsgegevens vast. Deze persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Indien u zich registreert bij SinterklaasLootjes.net wordt uw e-mailadres gebruikt voor het doel waarvoor u het heeft verstrekt en voor het toezenden van nieuwsbrieven van  Consumententip.nl, Proefplaza.nl, GratisProduct.com en Wonend.nl voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend.

Indien u op een later moment geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door u direct af te melden via de link onderin de nieuwsbrieven van  Consumententip.nl, Proefplaza.nl, GratisProduct.com en Wonend.nl. Ook kunt u schriftelijk per e-mail of per post een verzoek indienen.

 

Andere websites
Op de website van Sinterklaaslootjes.net treft u hyperlinks aan naar andere websites. Sinterklaaslootjes.net kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Algemene voorwaarden Sinterklaaslootjes.net
Sinterklaaslootjes.net is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sinterklaaslootjes.net houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bij het gebruik maken van onze dienstverlening wordt voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, woonplaats en e-mailadres gevraagd. Dit om uw te kunnen voorzien van gepersonaliseerde informatie via onze e-mailnieuwsbrieven. Sinterklaaslootjes.net is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig gebruik van e-mailadressen door anderen dan de eigenaar van het emailadres.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Sinterklaaslootjes.net , dan kunt u een e-mail sturen naar Sinterklaaslootjes.net via het contactformulier. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wijzigingen
Sinterklaaslootjes.net behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Sinterklaaslootjes.net.

27 december 2011

Sinterklaas
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Hyves

Gedichten wedstrijd

Stuur je gedicht in en maak kans op!

Stuur je gedicht op Lees gedichten